Fastigheterna

Fastigheterna

Antal byggnader: 2 (Backvägen 8 samt Backvägen 10)

Byggnadsår: 1954

Lägenhetstyper:

  • 21 st 3 rum och kök á 76 kvm,
  • 19 st 4 rum och kök á 91 kvm
  • 2 st 5 rum och kök á 157 kvm

Total bostadsyta: 3724 kvm
Uppvärmd yta till 10C eller mer: ca 4400 kvm
Fönstertyper: 2-glas kopplade
Grundläggning: Murar eller plintar på berg
Källarytterväggar: Betong med invändig isolering av träull
Stomme: Betong, betongsten och lättbetong
Yttertak: Snedtak med takbeläggning av betongtakpannor
Bjälklag: Över källare: Betong med ovanpåliggande golvkonstruktion av trä
Mellanbjälklag: Betong med ovanpåliggande golvkonstruktion av trä.
Vindsbjälklag: med ovanpåliggande golvkonstruktion av överbetong

I varje hus finns lägenheter, vindsförråd, inbyggd piskbalkong, källarförråd med matkällare som också fungerar som skyddsrum, källare med cykelparkering och barnvagnsrum samt tvättstugor. Båda husen har personhissar som rymmer 3 personer och som går upp till plan 5. Det är ytterligare en trappa till vindarna. På bottenplan i 8:an finns dessutom ett utrymme som tidigare varit pannrum som idag hyser värmeväxlare samt allmänt förrådsutrymme. I källarvåning i 8:a finns snickarverkstad för föreningens medlemmar samt en kontorslokal avsedd för styrelsen. På bottenplan i 10:an finns en lokal som uthyres för näringsverksamhet, dock inget som bullrar, luktar eller på annat sätt stör de boende i föreningen.

Till fastigheterna hör även en gemensam uteplats med grill samt en del tomtmark, fastighetsgränserna framgår av ritningar nedan.

Ekonomisk förvaltning

Fastum AB

Ritningar

Här hittar du ritningarna till våra fastigheterna.

Souterrängplan Backvägen 10 kv Lövdungen 1
Avloppsritning Bottenplan Backvägen 8 kv Lövdungen 2
Avloppsritning Våningsplan 1-4 Backvägen 10 kv Lövdungen 1
Avloppsritning Våningsplan 1-4 Backvägen 8 kv Lövdungen 2
Källarplan Backvägen 10 kv Lövdungen 1
Källarplan Backvägen 8 kv Lövdungen 2
Våningsplan Backvägen 10 kv Lövdungen 1
Våningsplan Backvägen 8 kv Lövdungen 2
Sektion Backvägen 10 kv Lövdungen 1
Sektion Backvägen 8 Kv Lövdungen 2
Vindsplan Backvägen 10 kv Lövdungen 1
Vindsplan Backvägen 8 kv Lövdungen 2