Föreningen

BRF Lövdungen är en äkta förening och äger både fastigheterna och marken där husen står och även runt husen. För detaljerad information se tomtkarta – nybyggnadskarta

Fastighetsbeståndet:

42 lägenheter varav 1 hyresrätt. Varje lägenhet har tillgång till ett vindsförråd och ett mindre källarförråd kopplat till respektive lägenhet och lägenhetsnummer.

Föreningen köpte fastigheten 2003.
Byggår 1954

Årsredovisning 2021 BRF Lövdungen

STADGAR 2018 FÖR BRF LÖVDUNGEN

Genomförda renoveringar:

 • 2001 Renoverades tak, fasad och balkonger. Helt ny tvättstuga i 10an byggdes.
 • 2003 Spolades stammarna
 • 2004 Renoverade tvättstugan i 8an. Nya radiatortermostater till samtliga element i båda husen. 4 st p-platser med el anlades. Samtliga stamventiler för vatten och värme byttes ut till kulventiler i båda husen.
 • 2005 Tak till piskbalkongerna sattes upp
 • 2007 Spolades stammarna och en ny värmeväxlare inhandlades
 • 2009 Delvis nya maskiner i tvättstugan på Backvägen 8.
 • 2010 Gjordes en renovering av ventilationen genom att fläktar på taket installerades samt även åtgärder inne i lägenheterna. Dessutom renoverades rökgångarna till de öppna spisarna. Avslutningsvis så byttes hissar.
 • 2010/2011 Målades och tätades fönstren.
 • 2011 Spolades stammarna och en köksstam på Backvägen 8 relinades. Installation av Bauer Water vattenbehållare för längre livslängd på rörsystemet.
 • 2013 Stamrenovering i båda fastigheterna. Ny torktumlare i 8:an. Vi har också installerat ett system för rening av vattnet i cirkulationssystemet.
 • 2014 Luckorna till sopnedkasten i trapphusen i båda husen togs bort. Trapphusen och hissdörrar målades i båda husen.
 • 2016 Nya tvättmaskiner i 10an
 • 2018 Byte av elstigar. Framdragning av 3-fas till proppskåpet i samtliga lägenheter
 • 2018 LED belysning med rörelsedetektorer i källare och på vinden
 • 2018 Återvinningsstation för källsortering installerades.
 • 2019 Fönsterrenovering samt isolering av burspråk i samtliga lägenheter
 • 2022 Översyn av tak, pannor, stuprör och målning av vindskivor och taksprång
 • 2022 Ny mangel i 8:an
 • 2022 Dränering och omläggning av dagvattenrör runt båda fastigheterna

Ansökan om medlemskap skickas till:

BRF Lövdungen
Backvägen 10
16955 Solna

Våra parkeringsplatser och garage:

Brf Lövdungen har 10 garageplatser och 4 parkeringsplatser. Det finns en kö med väntelista. Beräknad kötid är ca 10 år. Kontakta köansvarige i styrelsen för att ställa sig i kön. Våra parkeringsplatser och garage är avsedda för personbilar.

Solna Stad erbjuder boendeparkering. Här är länk till ansökan om tillstånd samt all information som gäller för boendeparkering i Solna Stad.

Våra faciliteter som är inkluderade i avgiften:

 • Tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och en mangel i båda husen.
 • Cykelrum och barnvagnsrum i båda hus.
 • Gemensamt hobbyrum finns i 8:an.
 • Snöslunga samt gräsklippare och diverse trädgårdsredskap finns att tillgå.
 • Ett grundutbud av kanaler via kabel-TV och bredband (100/10) via Tele2 ingår i avgiften.
 • Uppvärmningsform är fjärrvärme.
 • Vatten i lägenheterna ingår i avgiften.
 • El-avtal skaffar medlemmarna själva.

Övrig viktig information:

En överlåtelseavgift och pantsättningsavgift betalas av köparen.

All renovering som omfattar ingrepp på fastighetens/lägenhetens ursprungliga planritning så som riv/flytt av väggar, avlopp, och ventilation ska alltid meddelas styrelsen i god tid för godkännande innan arbetet påbörjas samt kommunen i de fall en bygganmälan erfordras. se Solna stad – Blanketter (Bygglov)

Fastigheternas ventilation sker via självdrag. Vi genomför OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) var 6e år och alltid i samband med ombyggnad. Köksfläktar med fläktmotor som ansluts till ventilationen är ej tillåtna. Det är ej heller tillåtet att täppa för eller väsentligt gör om ventilationens in- och utflöden. Det kommer att påverka husens ventilation och flöden och de boende.

Köparen av lägenheten ska folkbokföras på adressen på Backvägen.

Lägenhetsinnehavaren tecknar själv hemförsäkring och Föreningen står för bostadsrättsförsäkringen.

Juridisk person accepteras inte som medlem. Namn på juridiska personer t ex AB, HB eller föreningar accepteras inte heller på dörrar eller porttavlor.

BRF Lövdungen har bosättningskrav (§5 i stadgarna) och köparen/köparna som står på kontraktet ska vara folkbokförda på adressen.

Föreningen godkänner delat ägande så länge 100% av ägarna tillsammans är folkbokförda på adressen.